Cine este Revizorul Tehnic Vagoane (RTV)?

Omul de Fier, împrietenit cu fierul ce trudește pentru om...

 • Este cel care întotdeauna se află în locul stabilit, la momentul potrivit, pentru a asculta, într-un fel numai de el știut, “glasul roților de tren”.
 • Este cel care observă defecțiunea în ceea ce pare a fi perfecțiune.
 • Este cel care într-un semiton al loviturii de ciocan descifrează istovirea ascunsă a roții.
 • Este cel care, printr-o atingere, înțelege suferința vremelnică a oțelului din osie.
 • Este un excelent coechipier; împreună cu mecanicul, șeful de tren și împiegatul face ca miile de tone ale fiecărui tren să se pună în mișcare în cele mai sigure condiții.
 • Este ”doctorul vagoanelor” - le asigură ”sănătatea” prin efectuarea de verificări, lucrări de mentenanță și când este cazul, prin îndrumare la atelierul de reparații.

Principalele activități ale Revizorului Tehnic Vagoane

 • Revizia și pregătirea tehnică a vagoanelor din compunerea trenurilor.
 • Întreținerea și probarea frânelor în exploatare.
 • Întreținerea vagoanelor în exploatare și repararea vagoanelor defecte sau îndrumarea lor la atelier.
 • Identificarea, notificarea defectelor și a lipsurilor de la vagoane, respectiv retragerea vagoanelor din circulație/exploatare în funcție de natura defectelor constatate.
 • Predarea în reparație a vagoanelor defecte și primirea vagoanelor reparate către, respectiv, de la unitățile autorizate pentru întreținerea materialului rulant (ateliere, uzine reparatoare).
 • Împreună cu șeful de tren urmărește și identifică eventuale nereguli privind modul de încărcare și asigurarea integrității mărfurilor din vagoane.


 

Ce te-ar determina să lucrezi ca Revizor Tehnic Vagoane în cadrul Grup Feroviar Român?

 • O ECHIPĂ DINAMICĂ, mediu de lucru ce menține o balanță echilibrată între angajații cu experiență și cei aflati la început de drum, care pot beneficia de sfaturile experților noștri și se pot dezvolta și forma în cadrul companiei.
 • UN SALARIU MOTIVANT, tichete de masă, decontul transportului, primă de vacanță, de Paște, de Crăciun, alte sporuri acordate conform CCM.
 • LUCRUL ÎNTR-O UNITATE care promovează întotdeauna o comunicare permanentă între tine și șefii ierarhici, pentru a se asigura un traseu profesional ce va aduce un plus de valoare salariatului și companiei.

Condiţii de îndeplinit pentru executarea funcţiei de RTV:

 • Să dețină un document (certificat de calificare) care să ateste dobândirea competențelor profesionale pentru funcția de RTV
 • Să dețină un aviz medical valabil pentru exercitarea funcției de RTV
 • Să dețină un aviz psihologic valabil pentru exercitarea funcției de RTV
 • Să dețină o autorizație valabilă pentru exercitarea funcției de RTV, obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în urma unui examen de autorizare organizat de către AFER-ASFR.

Obţinerea certificatului de calificare şi a autorizaţiei pentru funcţia de revizor tehnic vagoane

Dacă ai toate aptitudinile necesare (verificate de către angajator pe baza interviului și prin examen medical și psihologic la unități medicale specializate în siguranța transporturilor feroviare), poți să urmezi cursuri de calificare în meseria de revizor tehnic vagoane la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER.

 

Condiţii minime de acces - deţinerea unor documente care să ateste:

 • Absolvirea ciclului superior al liceului.
 • Apt din punct de vedere medical pentru ocupația RTV;
 • Apt din punct de vedere psihologic pentru ocupația RTV.
Durata totală a programului de calificare este de 1184 ore – aproximativ 33,4 săptămâni.
Programul este structurat pe module de:
 • Instruire teoretică: 456 ore – 15,2 săptămâni
 • Instruire practică: 360 ore – 9 săptămâni
 • Stagiu în producție: 368 ore – 9,2 săptămâni, astfel încât participanţii la programul de calificare profesională să dobândească cunoştinţele necesare, deprinderile practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei de revizor tehnic vagoane.

Numărul minim de ore de instruire practică şi de stagiu în vederea autorizării pentru exercitarea funcţiei de revizor tehnic vagoane, conform Deciziei nr.2/12.01.2017 al Directorului General CENAFER este de 180 ore iar în situaţia reautorizării este de 60 ore.

Autorizarea personalului cu responsabilități în siguranța circulației, care urmează să desfășoare pe propria răspundere activități specifice transportului feroviar, de întreținere și/sau de revizie tehnică a vehiculelor feroviare, se efectuează de Autoritatea Feroviară Română – AFER, la solicitarea unităților feroviare sau a persoanelor fizice, în condițiile prevăzute de OMTCT 2262/2005.

Autorizația dă dreptul posesorului să efectueze pe propria răspundere activitățile specifice funcției de revizor tehnic vagoane.

Pentru păstrarea și menținerea valabilității autorizației, posesorul acesteia trebuie să fie cuprins și integrat în sistemul de menținere a competențelor profesionale, ceea ce presupune participarea la programele de formare profesională continuă prin:

 • instruirea profesională teoretică și instruirea practică de serviciu
 • verificarea profesională periodică realizată prin evaluarea pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale

 

Precizări pentru funcţia de Revizor Tehnic Vagoane:

Pe toată perioada școlarizării, respectiv până la autorizarea ca revizor tehnic vagoane, absolventul va fi retribuit pentru funcția corespunzătoare calificării, pe care a fost angajat, adică de l.m.a.e.t. (lăcătuș montator agregate energetice și de transport), lăcătuș mecanic, sudor etc.

 

Programul de lucru al Revizorului Tehnic de Vagoane

În cadrul GFR există mai multe moduri de efectuare a serviciului:

 • conform graficului de lucru 12/24/48, în stațiile cu activitate ridicată și constantă. RTV-iștii din aceste locații sunt coordonați direct de către reprezentații tehnici zonali (RTZ);
 • comanda centrală (prin dispecerul V din centralul societății, după nominalizarea de către RTZ arondați zonei respective) pentru asigurarea efectuării reviziilor tehnice la compunere, sosire, tranzit și probele de frână aferente, în stațiile prevăzute cu aceste prestații. În această situație RTV va primi telefonic, în timp util, toate informațiile necesare deplasării pentru efectuarea prestației (stația CF, data, ora, nr. tren, tipul prestației și alte detalii necesare).

 

Care sunt riscurile asociate activităţii RTV şi care sunt măsurile luate pentru reducerea acestora?

 
 • În condițiile traficului feroviar există riscuri de accidentare, dar prin însușirea și respectarea unor reguli esențiale, acestea pot fi diminuate la minimum.
 • De asemenea, neîndeplinirea sarcinilor de serviciu în conformitate cu legislația actuală poate conduce la producerea de accidente și incidente feroviare.
 • Pentru reducerea la minim a riscurilor, revizorii tehnici de vagoane participă periodic conform unei programări, la sesiuni de instruire teoretică și practică prin “Școala Personalului” și sunt îndrumați de către instructori. În cadrul acestor sesiuni le sunt prezentate instrucțiuni, reglementări și moduri de lucru pentru executarea corectă a reviziilor și probelor de frână la trenuri, tot personalul fiind evaluat periodic în aceste privințe.
 

Ce echipament de lucru se asigură?


GFR asigură echipamentul de lucru/de protecție fără de care un revizor tehnic vagoane nu poate desfășura activitatea specifică funcției. Acesta constă în bocanci, halat/salopetă, lanternă, șapcă, diverse scule etc.


 

Există perspective de promovare?

 
 • În ceea ce privește parcursul profesional al unui revizor tehnic vagoane, se poate spune că atât timp cât există dorință din partea salariatului, GFR oferă posibilitatea de a avansa.
 • Un revizor tehnic vagoane poate deveni, după ce capătă o anumită experiență și urmează un curs specific de perfecționare la CENAFER, instructor vagoane, funcție care îi dă dreptul să formeze și să “ajute” alți RTV pentru dezvoltarea competențelor.
 • Parcursul nu se oprește aici. GFR elaborează programe anuale de formare și dezvoltare personală – training-uri (în funcție și de nevoile firmei corelate cu interesele salariaților), în toate cazurile urmărindu-se dezvoltarea competențelor profesionale sau tehnice (utilizarea noilor tehnologii/metodologii în profesie).

De reţinut

 • În această activitate se poate excela când este făcută cu pasiune;
 • În această activitate totdeauna mai ai de învățat;
 • Reglementările specifice activității de vagoane sunt concepute pentru a fi respectate întocmai, dar asta nu înseamnă că nu sunt perfectibile; în consecință nu ezitați să semnalați orice prevedere pe care o considerați incompletă sau interpretabilă;
 • Instrucțiile specifice ramurii vagoane sunt rezultatul unei activități îndelungate și a experienței acumulate în domeniu; unele prevederi ale acestora au fost introduse ca urmare a unor evenimente feroviare deosebit de grave;
 • “Mărimea” unui defect nu este direct proporțională cu gravitatea incidentului pe care îl poate provoca.
 • GFR SA, păstrând în centrul preocupărilor sale siguranța feroviară, și-a fixat următoarele obiective:
  • - “Zero accidente” în toate procesele, activitățile și nivelele organizației;
  • - Îmbunătățirea Culturii Siguranței în organizație, prin creșterea implicării managementului;
  • - Creșterea gradului de responsabilitate și conștientizare a personalului cu responsabilități în siguranța circulației privind desfășurarea activității în condiții de siguranța circulației.

VALORILE NOASTRE


CALITATE

SIGURANȚĂ

RESPONSABILITATE

INOVAȚIE

APLICĂ PENTRU REVIZOR TEHNIC VAGOANE

Sperăm că ți-am stârnit interesul pentru carierele din cadrul Grupului Feroviar Român. Sau că ți-am captat, cel puțin, curiozitatea. Pentru o perspectivă completă, te invităm să afli toate informațiile de care ai nevoie chiar pe site-ul nostru, sau printr-un email la adresa noastră.
Spor la drum!

POZIȚII DISPONIBILE

Descoperă posturile disponibile la Grup Feroviar Român. Suntem în constantă creștere, în funcție de calificarea ta, abilitățile tale, sau locație unde ești disponibil, GFR are o pozitie pentru tine.
 

Noi suntem numărul 1.
Fii și tu numărul 1 în meseria ta, alături de noi!